Sekule

Majetkový Holding, a.s.

 

 

 

English

 

 

 

Kontakt

Prírodné prostredie

Prírodné prostredie

Prírodné prostredie

  • Cca 250 ha uceleného územia s pravidelným
         tvarom
  • Borovicová lesná vegetácia
  • Piesočné podložie, viate piesky a duny
  • Prírodné štrkové jazerá
  • Trávnaté porasty a lúky