Sekule

Majetkový Holding, a.s.

 

 

 

English

 

 

 

Kontakt

ÚVOD

Sekule - jazero

ÚVOD

Sekule site – investičné memorandum predstavuje významnú lokalitu Slovenska ako investičnú príležitosť pre široké spektrum domácich a zahraničných investorov.

Tento materiál je spracovaný a prezentovaný spoločnosťou Majetkový Holding, a.s. Bratislava, ktorá je výlučným vlastníkom pozemkov s neobmedzenou voľnosťou nakladania a využívania právoplatných oprávnení v súlade s platnou legislatívou.

Prednosti tohto územia sú postupne vysvetľované a dokladované významnými autoritami a jednoznačne preukazujú vysoký stupeň overenia predpokladov investovania. Platný územný plán obce Sekule orientuje územie na aktivity cestovného ruchu a služieb, s plochami určenými na trvalé a prechodné bývanie a znamená dôležitý rozvojový impulz pre región trojštátia Slovensko - Česko - Rakúsko a cezhraničnej spolupráce.

Vysoká kvalita prírodného prostredia a kvalitná infraštruktúra sú výzvou pre moderný urbanizmus s aplikáciou zahraničných poznatkov a výzvou pre silné strategické a finančné partnerstvá investorov.

Majetkový Holding, a.s. na základe informácií ktoré sú uvedené v investičnom memorande je otvorený pre diskusiu a rokovania so záujemcami o investovanie do uvedeného územia a je pripravený poskytnúť detailnejšie informácie a potrebnú súčinnosť.Ing. Viliam Maroš
predseda predstavenstva
Majetkový Holding a.s.