Sekule

Majetkový Holding, a.s.

 

 

 

English

 

 

 

Kontakt

Poloha a letecká dostupnosť

Letecka dostupnost

Poloha

 • Územie sa nachádza na severozápade Slovenskej
       republiky, v blízkosti hraníc s Českou republikou a
       Rakúskom, v katastrálnom území obce Sekule.
 • Územie je umiestnené na prepone trojuholníka
       tvoreného z hlavných miest Praha, Budapešť a
       Viedeň, spojených medzi sebou medzinárodnými
       diaľnicami.
 • Ekonomicky najperspektívnejšia oblasť Európy

LETECKÁ DOSTUPNOSŤ

 • 35 min z Bratislavského medzinárodného letiska
 • 35 min z Brnenského medzinárodného letiska
 • 55 min z Viedenského medzinárodného letiska.