Sekule

Majetkový Holding, a.s.

 

 

 

English

 

 

 

Kontakt

Infraštruktúra

Infraštruktúra

Infraštruktúra

• Zásobovanie vodou
  DN 200 Borský Svätý Jur – Sekule

• Zásobovanie elektrickou energiou
  2 linky VVN 110 kV vedenia.

• Zásobovanie plynom
  VTL plynovod DN 500

• Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
  Čistička odpadových vôd 1000 m,
  Moravský Svätý Ján

• Telekomunikačné siete
  Medzištátne diaľkové optické káble
  spájajúce SR - ČR.

Priemerný denný prejazd automobilov

• Diaľnica D2 - 15 000 automobilov
• Cesta prvej triedy I/2 - 2800 automobilov